The technology is our leading edge

Our solutions contains lots of experience, but are driven by technology

Vi ved hvad der sker når du ikke er der

Avanceret kamerateknologi

"Det kunstige øje"

Vores patenterede kamera-teknologi indeholder avancerede maskinlærings-algoritmer til analyse af bevægelse, omrids og farvetegninger på objekter der kan ses med linsen.

På den måde kan vi detektere arter, og ikke bare bevægelse. Og vi kan reagere omgående.

Intelligens der gør en forskel

I modsætning til gængs sensor-teknologi på markedet, får vi med den kunstige intelligens meget få falske stimuli-aktiviteter, og kan minimere den tilvænning som repræsenterer hovedproblemet for alle eksisterende løsninger.

Det ultimative overblik

Den løbende tilpasning

Men på tværs af alle kameraer indsamles løbende data fra samtlige billed-analyser, samt den virkningsgrad der opnåes.

På den måde tilpasser systemet sig løbende til forskellige årstider, og fornyelser af vores stimuli er altid forankret i effektivitetsgraden. 

Med en god og sikker detektion af arter på fx. en tagflade vil der være meget få “skræmme aktiviteter” der ikke virker efter hensigten.

Herunder ses hvor stor en andel af skræmme-aktiviteterne der er målrettet mod den rigtige art, på det rigtige tidspunkt:

Sammenligningen er tankevækkende

Med Anico Kunstig Intelligens AI-Vision
97%
Med en standard bevægelses-sensor
26%
Med en tids-baseret indstilling
6%

 

Med andre ord, for en standard bevægelses-sensor vil man opleve 74 skræmme-aktiviteter der faktisk bare er “træning” således dyrene kan vænne sig til den “støj” der vil være på taget.

Den samlede kraft

Vi optimerer på flere parametre

  • Vi anvender patenteret kamera-baseret sensor-teknologi som sikrer en optimal detektering på rette tidspunkt.
     
  • Vi anvender veldimensionerede forstærkere og lydgivere, der er placeret optimalt på taget.

  • Anlægget fra Animal Control er netværksbaseret og der opsamles data, dette sikrer en nem overvågning og en hurtig reaktion hvis der er tekniske problemer. 

  • Anlægget fra Animal Control indeholder selv-optimerende kunstig intelligens, der analyserer anlæggenes virkningsgrad automatisk og igennem dette optimerer stimuli. 

  • Vores anlæg er netværks-opkoblede, får løbende opdateringer, og der indsamles løbende data fra alle anlæg i stor central database.
 

Vil du vide mere om vores teknologi og metode?

Skriv en mail eller ring til os og lad os få en snak