Mågeudfordringer offshore

Måger elsker boreplatforme og andre faciliteter ude på havet - vi løser problemet

Kravene er meget skrappe

Mågerne kan have store økonomiske konsekvenser

Semco Maritime har udviklet et system til at bekæmpe uønskede måger på offshore anlæg sammen med Animal Control.

Dette sker for at minimere sundhedsrisici, vedligeholdelsesomkostninger og generelle driftsomkostninger ved fuglenes tilstedeværelse.

Typiske områder på anlæggene med lav operationel aktivitet med et godt overblik, som for eksempel helidecks tiltrækker mågerne, og dermed resulterende ekskrementer og rester af føde.

Løsningen fra Semco har stor success og problemerne på offshore anlæggene er løst.

Næste skridt..