ANICO-AGRO

– STYRER VILDTET UDENOM AFGRØDERNE

I mange år har Animal Control hjulpet landmænd af med vildtskader som kronvildt og gæs forårsager på afgrøderne.

Før  Anico-Agro løsningerner blev anvendt er der eksempler på at vildt-skadernes økonomiske omfang årligt løb op i størrelsesordenen kr. 200.000 – 300.000.

Anico Agro har reduceret vildtskaderne med op til 90%.

Anico-Agro konceptet er velafprøvet og dokumenteret.

Papirsække – menneskehår –  gaskanoner har hidtil været anvendt til vildtafværgning – uden større effekt.

Anico-konceptet anvendes af Naturstyrelsen, landboforeninger, landmænd, gartnerier, skovejere, juletræsproducenter, fjerkræavlere, minkavlere, jægere mm.

Anico-Stander

Hjort 04_4_1_1      Hjort 03_3_1_1      Hjort 02_2_1      Hjort 01_1_1

HØJTEKNOLOGISK VILDTSYSTEM

Overordnet består systemet af sensor- og computerteknologi, der kan registrere vildt. Når et dyr bevæger sig ind i sensorfeltet, aktiveres forskellige lyde, som gør dyrene utrygge ved at opholde sig i området, fortæller Mogens Rosengaard og føjer til, at lydgiveren kan kobles fra således, at systemet kun lagrer informationer om vildtaktiviteten.

HVOR BRUGES ANICO-AGRO

En lang række landmænd, Naturstyrelsen, Djursland Landboforening anvender med stor tilfredshed Anico-Agro på lokaliteter og afgrøder som skades af fouragerende kronvildt og fugle.

ØKONOMIEN BAG ET ANLÆG

Der er eksempler på at landmænd som årligt har haft vildtskader for kr. 300.000 – 400.000 har reduceret de årlige vildtskaders økonomiske tab med 90 – 95% svarende til et årligt tab på ca. kr. 20.000 ved en investering på kr. 100.000 i Anico-Agro anlæg.

Vi kan tilbyde

  • Køb & Leasing
  • Servicering

ANICO-AGRO VILDTAFVÆRGESYSTEMER

Der er årligt en stor majsproduktion som kronvildtet forårsager skade på. Jeg har i 2011 og 2013 anvendt Animal Control`s elektroniske vildtafværgesystemer www.anicio.dk

Læs reference om anico-agro