ANICO BIRD

ANICO-BIRD-SPECIAL

Vildtskadernes økonomiske omfang forårsaget af fugle kan løbe op i mange tusinde kroner årligt. Animal Control er et velafprøvet vildtafværge-koncept til fugle som kan hjælpe dig med at beskytte dine værdier og reducere vildtskadernes omfang.

Gæs, duer, råger måger er blandt de hyppigste skadevoldere. Anico-Bird-Standard aktiveres via en fjernbetjening med en rækkevidde op til 800 m. Tilsluttes 12 v. energi.

Tilkøb
Anico-Bird-Special kan via sensorteknologi øge effekten.
Kan tilsluttes 230 v energiforsyning

shutterstock_179992277

UNDGÅ VILDTSKADER

  • Anico-konceptet beskytter dine afgrøder.
  • Anico-Bird reducerer vildtskadernes omfang
  • Anico-Bird er et velafprøvet elektronisk vildtafværgesystem
  • Dokumenteret effekt. Anvendt til fugle og hjortevildt med god effekt de sidste 10 år.
  • Landmænd, Minkavlere, Spildevandsanlæg, Off-shoreindustrien, mf. anvender Anico-konceptet med stor tilfredshed

FUNKTIONALITET

Specialdesignet 12. volt vildtcontroller. Let at flytte. Vildtcontrolleren indeholder lydbibliotek som aktiveres i vilkårlig rækkefølge for at imødegå tilvænning. Anico-Bird Standard kan suppleres med en lang række forskellige sensortyper med rækkevidde op til 300-400 m og aktiveringsmuligheder. Referencer: Animal Control har lavet løsninger til: Semco, DONG, Vattenfall, Energinet, Naturstyrelsen, Djursland Landboforening, landmænd, juletræsproducenter, minkavlere, spildevandsanlæg mm som har haft problemer med fritlevende fugle og pattedyr.

ANICO BIRD – BASNÆS GODS

Gennem de senere år er vildskader forårsaget af fouragerende gæs steget voldsomt på Basnæs Gods

Læs reference om anico bird