ANICO FORREST

ANICO FORREST ER UDVIKLET TIL AT AFVÆRGE

Anico Forrest erstatter traditionelt trådvildthegn og er udviklet til at afværge vildt samt at registrere vildtets færden i landbrug og skovbrug med henblik på at beskytte nyplantninger. Et nemt og flytbart koncept.

Anico Forrest består af en stander med 1 til 3 topmonterede sensorer, der kan føle aktivitet inden for sensorernes rækkevidde. Når vildtet kommer inden for sensorfeltet aktiveres lyd-stimuli, som får vildtet til at fortrække sig. Der afspilles 1 ud af 50 lyde, men i tilfældig rækkefølge for at imødegå tilvænning.

Anico- vildt- Controlleren fungerer som systemets computer og styrer aktiveringen af lyde. En etisk forsvarlig og økonomisk attraktiv metode at kontrollere og regulere vildtets bevægelsesmønstre.

Sensor1

LANGTRÆKKENDE ANLÆG

Kan bruges i stedet for vildthegn i skovbryn, langs landbrugs-afgrøder og kulturbeplantninger. Et lineært system har en rækkevidde på op til 400 meter.

Cirkulære anlæg. I stedet for indhegning af din kultur. F.eks lysbrønde i skoven eller for at forebygge afgrødetab på din landbrugsjord. Cirkulære systemer rækker over en diameter på 50 til 300 meter.

Ekstra tilkøbsmuligheder:
Logføring af vildtets færden over afstande:
– hvor færdes vildtet og hvornår kommer det? GSM modul til at hente informationerne til mobiltelefonen kan tilkøbes.