ANICO MINK

MÅGESIKRING AF MINKFARM

Mink og Måger
Sølv-måger opsøger i stort antal minkfarme, hvor de kan udgøre en smitterisiko og i værste fald være årsag til at minkavleren påføres dels stor økonomiske tab dels mistes mange års avlsarbejde på grund af smitsomme sygdomme som kan transporteres via fugle mellem minkfarmene.

Animal Control har udviklet løsninger som kan bidrage til at reducere antallet af måger på minkfarme.

Anico-Mink- Standard
Standartløsningen anvender en fjernbetjening med en rækkevidde på ca. 800 m. Når mågerne opsøger minkfarmen aktiveres vildtcontrolleren med fjernbetjeningen. Anico-Mink-Standard forsynes med energi via 12 volts batteri.

Tilkøb:
Anico-Mink-Special
Anico-Mink-Special kan tilsluttes:
Sensorer som kan bidrage til at øge effekten.
230 v via adopter.

Sensor1