Anico Offshore

HELIDECK

Ekskrementer og gylp fra måger på offshore helideck er et stort problem. Når mågerne i sommerperioden slår sig ned på helidækkene, efterlader de sig meget store mængder ekskrementer og krabbeaffald, de er til stor gene for flytrafik og servicepersonale.

Helikopteren kan suge affaldet ind i motorerne med risiko for motorskader. Et stort dyrt rengøringsarbejde er ofte nødvendigt.

Anico offshore har effektivt holdt mågerne væk fra helidecks i Nordsøen siden 2011

MÅGEGENER PÅ HELIKOPTER-PLATFORME OFF-SHORE

Ekskrementer og gylp fra måger på Energinets off-shore helikopter-landingspladser og installationer har været et stort problem. Animal Control har udviklet løsninger som har løst vores problem med mågegenerne.

Energinet.dk har i mange år haft store problemer med måger på helikopterdæk i Nordsøen. Det er vigtigt for os, at vores helidæk altid er tilgængelig for vores servicepersonale for at minimere evt. driftstab.

Når mågerne i sommerperioden slår sig ned på helidækkene, efterlader de sig meget store mængder ekskrementer og krabbeaffald, er det til stor gene for servicepersonalet og et stort rengøringsarbejde flere gange i løbet af en sæson. Helikopteren risikere at suge affaldet ind i motorerne med motorhavari til følge.

Ligeledes er der en stor sundheds risiko for personalet på platformen med ekskrementer over alt. Anico-offshore der effektivt holder mågerne væk fra dækket, har siden 2011 været installeret på en af vores platforme i Nordsøen ( HRA ), og billederne viser tydeligt forskellen.

Der er ikke foretaget rengøring af helidækket på HRA siden 2011

Torben Klein
Off-shore-ansvarlig
Energinet www.energinet.dk
Email: tkl@energinet.dk
Phone 0045 2333 8612.

Anico-Offshore

MÅGEGENER PÅ HELIKOPTER-PLATFORME OFF-SHORE

Ekskrementer og gylp fra måger på Energinets off-shore helikopter-landingspladser og installationer har været et stort problem.

Læs reference om off-shore