OM ANIMAL CONTROL APS

Animal Control har gennem de seneste 16 år udviklet og produceret professionelle vidensbaserede produkter og konceptet til vildt-afværgning.

Vi har udviklet løsninger til virksomheder der har problemer med fritlevende fugle og pattedyr.

Vi har eksempelvis løsninger til:

  • Minkfarme hvortil det ikke kan udelukkes at måger og stære kan transportere plasmacytose
  • Kvægstalde og minkhaller som opsøges af stære
  • Landbrugsafgrøder som opsøges af kronvildt og gæs
  • Spildevandsanlæg hvor måger taget ophold i stort antal
  • Større bygninger hvor mågerne bygger reder, larmer og sviner
  • Rågekolonier – hvor omkringboende generes af larm og svineri
  • Off-shore-installationer og vindmøller hvor måger og skarver i meget stort antal tager ophold

Vi står meget gerne til rådighed med yderligere information.

shutterstock_117018304

REFERENCER

SE ANDRES ERFARINGER MED VORES FORSKELLIGE SYSTEMER. HAR DU YDERLIGERE SPØRGSMÅL SÅ KONTAKT OS.

Læs mere

DOKUMENTERET EFFEKT

VORES AFVÆRINGSSYSTEMER HAR DOKUMENTERET EFFEKT. VI HAR 15 ÅRS ERFARING INDENFOR OMRÅDET.

Kontakt os her