Referencer

Semco maritime

Bird deterrent system – BDS

Klik her for at læse hele referencen.

Rentokil lnitial

Anico-BirdXL Sep. 2017

Rentokil har gennem det seneste år testet Animal Contro´s vildtafværge koncept ”Anico Bird” på flere større bygninger med fladt tag, som i stigende omfang var yndet opholdssted for måger.

Mågerne opholdt sig på tagene dagligt, både i og uden for yngleperioden. Mågerne dels sviner og larmer dels er de i yngleperioden aggressiv overfor medarbejdere og kunder.

Grundet de tiltagende gener, var det presserende at finde en løsning.

Animal Control installerede derfor ”Anico Bird XL”, og vi konstaterede efter kort tid, at problemerne med mågerne ophørte.

”Anico Bird XL” har fungeret til fulde tilfredshed og kan varmt anbefales.

Rentokil lnitial

Allan Laustsen Teamleder Vest Rentokil

Fastnet tlf. +45 70 10 27 10 Mobil tlf. +45 30 30 27 89

www.rentokil.dk www.initial.dk

Mågegener på helikopter-platforme off-shore

Ekskrementer og gylp fra måger på Energinets off-shore helikopter-landingspladser og installationer har været et stort problem.

Animal Control har udviklet løsninger som har løst vores problem med mågegenerne.

Klik her for at læs hele referencen


Anico-offshore aktiveres når der er fugle i sensorfeltet.

BAUHAUS Tilst

Anico-BirdXL 13.09.17.

Bauhaus i Tilst har gennem det seneste halve års tid anvendt Animal Controls vildtafværge-koncept ”Anico-BirdXL” på vores flade tag, som i stigende omfang var blevet et yndet opholdssted for måger.

Mågerne opholdt sig på taget dagligt, både i og uden for yngleperioden.

Mågerne tilsvinede bygningen, lastområder, indgangspartier, biler og udstillede varer med mågeklatter. I yngleperioden udviste mågerne aggressiv adfærd overfor medarbejdere og kunder.

Grundet de tiltagende gener, var det presserende at finde en løsning.

Efter at Animal Controls ” Anico-BirdXL ” blev installeret, konstaterede vi efter kort tid, at mågegenerne ophørte.

” Anico Bird-konceptet ” har fungeret til fulde tilfredshed og kan varmt anbefales.

BAUHAUS Tilst

Brian Fonnesbæk, Souschef BAUHAUS Tilst.

Tlf. 89 44 91 81

Rågeprojekt

Ahornvej, 8543 Hornslet:

17.07. – 17.08. 2016

Reference

En række grundejere (27 stk.) på Ahornvej i Hornslet er gennem de senere år i stigende omfang blevet generet af larm fra en nærliggende rågekoloni på Syddjurs Kommunes areal tæt ved Ahornvej.

I et samarbejde med Syddjurs Kommune har grundejerne fået tilladelse til at afprøve Anico-Bird vildtafværge-konceptet udviklet af Animal Control i Nimtofte – www.anico.dk med henblik på at reducere råge-generne.

Vildtafværgekonceptet ”Anico-Bird” har været opsat i en måned i perioden 17.07. – 17.08. 2016.

Det har i ovennævnte periode været en stor succes med anvendelse af Anico-Bird. Rågerne forsvinder når Anico-Bird konceptet aktiveres. Rågerne har i testperioden ikke vist sig i samme omfang som tidligere, og vi kan på baggrund af de indhøstede erfaringer varmt anbefale Anico-Bird konceptet til andre ”råge-ramte” grundejere mm.

Reference-Kontaktpersoner

A. Thourhauge, Ahornvej 34, 8543 Hornslet – tlf. 2077 0749 – a.thourhauge@webspeed.dk

John Nygaard, Ahornvej 32, 8543 Hornslet – tlf. 8699 6875

Bent Andersen, Ahornvej 51, 8543 Hornslet – tlf. 2325 2496 – Her var Anico-Bird anlægget opsat i perioden 17.07. – 17.08. 2016.

Link til TV-indslag og artikel

TV-indslag: http://www.tv2oj.dk/nyheder/29-07-2016/1930/til-kamp-mod-ragerne?autoplay=1#player

Artikel: http://syddjurs.lokalavisen.dk/stoej-beboere-til-kamp-mod-stoejende-raager-i-baekdalen-/Syddjurs-Lokale-nyheder/20160728/artikler/160729501/1506

22.08.2016

Pva

Grundejerne

Thourhauge

Tlf. 2077 0749

a.thourhauge@webspeed.dk

Korn- og kartoffelafgrøder reddes af vildtafværgnings koncept

I et forsøg på at reducere vildtskaderne har vi siden sommeren 2014 anvendt Animal Control´s vildtafværge koncept, som fungerer på den måde, at når kronvildtet bevæger sig ind i et sensorfelt aktiveres vildt controlleren, som udsender forskellige lydsekvenser, som jager kronvildtet bort.

Vi har været rigtig godt tilfredse med afværge-resultatet, og kan varmt anbefale Anico-anlægget til andre landmænd, som har problemer med kronvildt der hærger landbrugsafgrøderne.

Landbrug
7361 Ejstrupholm

Henry Jensen
Tlf: 2027 9170

MÅGERNE FORSVINDER NÅR ANICO-BIRD BLIVER AKTIVERET

Et meget stort antal måger har tidligere dagligt opsøgt vores minkfarm – hvor vi årligt har en produktion på ca. 65.000 skind. Da der kan være en risiko for at mågerne bærer sygdomme rundt mellem minkfarme kontaktede vi i foråret 2013 Animal Control med henblik på at få reduceret mågegenerne.

Animal Control installerede på en mindre del af farmen en senorbaseret Anico-Bird løsning som aktiveres når mågerne bevæger sig ind i sensorfeltet.
På baggrund af de positive resultater med Anico-Bird – har vi nu fået hele farmen dækket ind med bl.a. fjernbetjent teknologi, som jager mågerne bort.

Mågegenerne på farmen er ikke længere et problem – Mågerne forsvinder når Anico-Bird aktiveres. Anico-Bird løsningen lever fuldt ud op til vores forventninger og fungerer til vores fulde tilfredshed.

Uur Mink – Ikast
Ib Nielsen
Tlf. 4041 8002

DSC_0046

Måger og stære er nu væk fra minkfarmen

Udtalelse om Anico-Bird Vi har gennem alle år haft store problemer med måger og specielt stære som i stort antal har opsøgt vores minkfarme i perioder. Vi har prøvet mange forskellige produkter for at løse fugleproblemerne – men uden vedvarende succes. Anico-Bird I marts 2016 fik vi på den ene farm installeret 2 vildtafværgeanlæg ”Anico-Bird” fra Animal Control.
www.anico.dk

Efter at Animal Controls vildtafværgeanlæg er installeret, har vi ikke haft måge problemer på vores farm. Stærene som tidligere var i minkhallerne i stort antal er der effektivt sat en stopper for. Vi er meget tilfredse med ”Anico-Bird” konceptet som kan skræddersyes til den enkeltes behov, og vi kan anbefale det til andre som har problemer med måger og stære. Endelig et produkt som har vedvarende god effekt.

Juli 2016
Primdahl Mink Anders Primdahl Nørbjerg
Tlf. 2161 6981
E-mail: andersnoerbjerg@live.dk

pic3

Mågegener hos Vejle Spildevand

Vejle Spildevand opsøges af et stort antal måger som tager ophold på spildevandsanlæggenes installationer og bygninger, hvor de dagligt er til stor gene og irritation. Vejle Spildevand har i foråret 2014 testet Anico-Bird med gode resultater. Anico-Bird var i testperioden placeret ude ved slam-bassinerne, hvor mågerne opholder sig. Når Anico-Bird blev aktiveret blev lydfiler i vildtkontrollerens lydbibliotek udsendt i vilkårlig rækkefølge. Mågerne forsvandt hver gang systemet blev aktiveret.

På baggrund af de gode erfaringer fra afprøvningen af Anico-Bird har Vejle Spildevand indkøbt 3 stk. Anico-Bird systemer.

Henrik Knudsen
Spildevandsoperatør – Toldbodvej 20 – 7100 Vejle
Mobil: 2948 8954
E-mail: henkn@vejlespildevand.dk
www.vejlespildevand.dk

pic1

pic2

Frederikshavn Spildevand

Frederikshavn Spildevand oplever hyppige mågegener på vores spildevandsanlæg. Vi har prøvet mange forskellige produkter til løsning af mågegenerne herunder ugler og drager uden større effekt. I 2016 fik vi installeret Anico-Bird konceptet som har reduceret mågegenerne betydeligt. Vi har ikke længere samme antal måger som tidligere og har i år ikke haft hidsige og aggressive måger som angriber medarbejderne på rensningsanlæggene. Det overvejes at anvende Anico-konceptet på flere af vores andre spildevandsanlæg – hvor der er måge-gener.

Vi anbefaler gerne Anico-Bird konceptet – www.anico.dk.

Frederikshavn Spildevand
Morten Nielsen – Driftsleder
Tlf. 5163 3075

Mågegener på Spildevandsanlæg

Anico – Bird

Horsens Vand A/S har gennem mange år været genert af måger på rensningsanlægget. Vi har gennem tiden prøvet flere forskellige skræmmeprodukter – uden større effekt. I foråret 2016 fik vi installeret et Anico-Bird system som dækker 4 slambassiner – hvor det holder måger væk fra. Vi oplever også færre ynglende og aggressive måger på spildevandsanlægget. Vi er på baggrund af de positive erfaringer med Anico-Bird konceptet klar til at investere i yderligere anlæg.

Vi kan anbefale Anico-Bird konceptet. ( www.anico.dk )

Horsens Vand A/S
Alrøvej 11
8700 Horsens
Tlf.: 7626 8700
Mobil: 21196736
E-mail: sbr@horsensvand.dk
www.horsensvand.dk

ANICO-AGRO VILDTAFVÆRGESYSTEMER

Nørgård Agro Abildholdtvej 7, 7500 Holstebro drives som kvægbrug med 700 malkekøer.

Der er årligt en stor majsproduktion som kronvildtet forårsager skade på. Jeg har i 2011 og 2013 anvendt Animal Control`s elektroniske vildtafværgesystemer www.anicio.dk – med rigtigt godt resultat og til min fulde tilfredshed. Vildt-anlæggene er blevet sat op umiddelbart efter at de første bidskader er registreret i majsen. De er primært sat op langs skovkanten, hvorfra dyrene ofte kommer.

Efter at vildt-anlæggene er sat op er vildtskaderne stort set ophørt i majsen.
Jeg kan varmt anbefale brugen af Anico-Agro vildt-afværgekonceptet.

Steen Nørgaard
Email: is@noergaard-agro.dk
Tlf.: 4068 8052

ANICO BIRD – BASNÆS GODS

Gennem de senere år er vildskader forårsaget af fouragerende gæs steget voldsomt på Basnæs Gods. Specielt skader og gener på godsets raps- og kornarealer forårsaget af gæs, har nu nået et uacceptabelt højt niveau. På Basnæs Gods tager mere end 10.000 gæs årligt ophold på landbrugsarealerne, hvor de ødelægger afgrøderne og forårsager skader for mere end kr. 200.000 årligt.

Animal Control blev derfor i oktober 2014 kontaktet med henblik på at teste Anico-Bird konceptet på gæs.

Anico-Bird konceptet omfatter en sensorbaseret samt fjernbetjent teknologi, som blev testet med gode resultater i perioden oktober 2014 – april 2015.

Ved aktivering af Anico-Bird forsvinder gæssene fra afgrøderne. Basnæs Gods kan varmt anbefale Anico-Bird konceptet.

J. Bøje – Godsinspektør
Basnæsvej 110
4230 Skelskør
Tlf.: 2021 4837
Email: jb@basnaes.dk

Basnæs Gods Anico-koncept

ANICO BIRD – VEJLE SPILDEVAND

Vejle Spildevand opsøges af et stort antal måger som tager ophold på spildevandsanlæggenes installationer og bygninger, hvor de dagligt er til stor gene og irritation.

Vejle Spildevand har i foråret 2014 testet Anico-Bird med gode resultater. Anico-Bird var i testperioden placeret ude ved slam-bassinerne, hvor mågerne opholder sig. Når Anico-Bird blev aktiveret blev lydfiler i vildtkontrollerens lydbibliotek udsendt i vilkårlig rækkefølge. Mågerne forsvandt hver gang systemet blev aktiveret.

På baggrund af de gode erfaringer fra afprøvningen af Anico-Bird har Vejle Spildevand indkøbt 3 stk. Anico-Bird systemer.

Henrik Knudsen
Spildevandsoperatør
Toldbodvej 20 – 7100 Vejle
Mobil: 2948 8954
Email: henkn@vejlespildevand.dk

vejle-spildevand

MÅGEGENER PÅ MINKFARM

Mågegenerne har tidligere været et meget stort problem på minkfarmen. I foråret 2013 fik jeg installeret et Anico-Bird vildtafværgekoncept. Efter at det er monteret har der ikke været mågegener på minkfarmen.

Anico-Bird konceptet fungerer til min fulde tilfredshed.

John Larsen
Stensskovvej 75
9830 Tårs
Mobil: 5154 9741
Tlf.: 9896 1944
Email: John.larsen.vestermarken@mail.tele.dk

ELEKTRONISK VILDTAFVÆRGNING PÅ LANDBRUGSAFGRØDER:
KRONVILDT OG MARKSKADER

Afgrødeskader på landbrugsafgrøder forårsaget af kronvildt, har været et stigende problem især i området omkring Fuglsø Mose på Norddjursland.

Djursland Landboforening har derfor gennem de senere år gennemført et projekt gående ud på at finde løsninger til at reducere vildtskadernes omfang.

Elementer i projektet har dels været udlæg af arealer med forskellige vildtafgrøder som aflastning for kulturafgrøder dels opstilling af Animal Control ́s elektroniske vildtafværge systemer.

Elektronisk vildtafværgning

Det elektroniske vildtafværgesystem registrerer via sensorer kronvildtet når det bevæger sig ind på markfeltet, hvorefter forskellige typer af lyde/stimuli aktiveres, hvorefter kronvildtet så vælger at fortrække. Disse skræmmelyde/stimuli aktiveres kun, når der er aktivitet i sensorfeltet. Herved imødegås tilvænning.

Vildtafværgesystemer med 2 sensorer og en rækkevidde på op til 300 m, har været opsat langs markafgrænsninger til skovbryn og lignende, hvorfra kronvildtet typisk kommer.

Animal control`s elektroniske vildtafværgesystem har i perioden 2008 – 2011 været opsat hos en række forskellige ”kronvildtramte” landmænd på Djursland, som tidligere har haft store markskader forårsaget af kronvildt.

Vildtafværgesystemet har været opsat i forskellige afgrøder – bl.a. ærter, hvede, havre, rug og gulerødder. Det har vist sig, efter det elektroniske vildtafværgesystem er opsat, at dyrene går andre veje og afgrødeskaderne er reduceret betydeligt.

Erfaringer med Animal Control ́s vildtafværgesystem har vist have stor vildtafværgeeffekt og har reduceret afgrøderskaderne betydeligt.

Christian Thomsen
Projektkonsulent Djursland Landboforening
Mobil: 4045 6281
Email: ct@landboforening.dk

MÅGEGENER PÅ HELIKOPTER-PLATFORME OFF-SHORE

Ekskrementer og gylp fra måger på Energinets off-shore helikopter-landingspladser og installationer har været et stort problem.

Animal Control har udviklet løsninger som har løst vores problem med mågegenerne. Energinet.dk har i mange år haft store problemer med måger på helikopterdæk i Nordsøen.

Det er vigtigt for os, at vores helidæk altid er tilgængelig for vores servicepersonale for at minimere evt. driftstab.

Når mågerne i sommerperioden slår sig ned på helidækkene, efterlader de sig meget store mængder ekskrementer og krabbeaffald, er det til stor gene for servicepersonalet og et stort rengøringsarbejde flere gange i løbet af en sæson. Helikopteren risikere at suge affaldet ind i motorerne med motorhavari til følge.

Ligeledes er der en stor sundheds risiko for personalet på platformen med ekskrementer over alt.

Anico-offshore der effektivt holder mågerne væk fra dækket, har siden 2011 været installeret på en af vores platforme i Nordsøen ( HRA ), og billederne viser tydeligt forskellen.

Der er ikke foretaget rengøring af helidækket på HRA siden 2011

Torben Klein – Off-shore-ansvarlig
Energinet www.energinet.dk
Phone: 0045 2333 8612
Email: tkl@energinet.dk

Anico-Agro-Laser

Gavnø Slot opsøges årligt af et meget stort antal rastende bramgæs som forårsager store skader
på landbrugsafgrøderne. Vi har gennem tiden prøvet mange forskellige afværgemetoder med
svingende succes.

Vi har senest testet Animal Controls ”Anico-Agro-Laser” med stor succes. Vi er med denne løsning i
stand til at lette gæssene på afstande op til et par kilometer. Anico-Agro-Laseren er det bedste vi
har afprøvet – og kan anbefale denne løsning til andre som har problemer med rastende gæs.

 

Kontaktinfo: Godsforvalter – Lars Rasmussen – Tlf. 2164 9247 – Mail: lr@gavnoe.dk